Resa jorden runt med stopp i Australien

flagga australienAustralien är ett land beläget söderut som är ett väldigt populärt resmål för både unga, vuxna, äldre och barnfamiljer. En av anledningarna till detta tycks bero på att det nationella språket är engelska, vilket många västerlänningar känner sig bekväma med. Landet är uppskattat på grund av sin natur som innehåller allt från höga berg, barriärrev, savann och skog till vattenfall, långa stränder och djur som är ovanliga i Sverige. Detta samtidigt som landet är industrialiserat och innehar alla bekvämligheter man kan tänkas komma på. I landet finns det fem olika tidszoner som sträcker sig mellan +8 till +11 mätt i UTC-tid.

Geografi

geografiGeografiskt är Australien lokaliserat på södra halvklotet och består av fastlandet och kontinenten Australien, ett antal mindre öar och Tasmanien. Haven som omger kontinenten är Stilla havet och Indiska oceanen. De länder som angränsar till Australien är Nya Zeeland, Indonesien, Östtimor, Salomonöarna, Papua Nya Guinea, Nya Kaledonien och Vanuatu. Klimatet i Australien utgörs av sex olika delar: ekvatorialt, tropiskt, subtropiskt, öken, grässlätt och tempererat klimat. Den största delen av landet består av öken och savann och de andra klimaten som finns är vid olika delar utmed kusten. Klimatförändringarna som skett under det senaste århundrandet har drabbat landet och dess befolkning hårt och trots att det regnar mer och mer är det ständigt vattenbrist och torka på grund av den ökade tillväxten av befolkningen.

Bästa tid att resa till Australien

Årstiderna i Australien är likadana som våra fast med sex månaders förskjutning: när det är sommar i Sverige är det vinter i Australien och vice versa. I de södra delarna, till exempel Sydney, Melbourne och Adelaide, är högsommaren från december till mars. En bra tid att åka till Australien om man vill åt ”sommarklimatet” är mellan november och april. Temperaturen är som lägst 17 grader och som högst 25 grader. Mellan januari och april är temperaturen mellan 22-25 grader som mest och omkring 13 grader som minst. Mellan maj och oktober är temperaturen mellan 16-22 grader som mest och 6-10 grader som lägst. Kallast är det mellan juni och augusti.

I de norra delarna, till exempel Cairns och Darwin, är det varmt året runt och en regnperiod inträffar mellan januari och april. Om man vill undvika denna av något skäl kan man istället åka till landet mellan maj och oktober. Temperaturen mellan januari och april ligger mellan 29-32 grader som mest och 22 som minst. Resten av året ligger temperaturen mellan 26-31 grader som mest och 17 som lägst.

Under högsommartiden får alla studenter sommarlov, vilket innebär att städer blir mer tätbefolkade än de kanske annars är och vägarna blir mer trafikerade. Detta kan vara bra att ha i åtanke.

Historia

historiaKontinenten har en lång historia och det tros att den varit bebodd i ungefär 48 000 år. Urspungsbefolkningen heter aboriginer och var ett folk med ett hundratal olika språk och dialekter. Aboriginerna och folk som bodde i Asien och olika öar i Stilla havet hade länge haft kontakt med varandra och samarbetade genom varuhandel med varandra. Detta skedde flera århundraden innan Européer invaderade landet.

Aboriginerna hade ett väl skapat system för såväl språk, släktskap, traditioner och förhållningssätt till jorden och naturen – likt alla andra folk över hela världen i alla tider. De levde som jägare och samlare och var därmed inte bofasta utan deras boplatser förändrades i samklang med årstidernas skiftningar. Maten som samlades in delades mellan alla personer som var med i den specifika klanen. Klanerna i sin tur utgjorde, tillsammans med andra klaner, en stam över vilken det fanns en ”äldre” som tog viktiga beslut i nödsituationer, till exempel om matläget var dåligt såg hen till att maten fördelades jämt till alla i stammen. Varje stam hade en särskild koppling till ett speciellt djur eller växt och de hoppades på att förökningen av djuret eller växten skulle ske så att stammedlemmarna kunde fånga dem utan att balansen i naturen påverkades.

Med Europas inkräktande i landet sjönk också antalet urinvånare från mellan 750 000 – 1 100 000 (uppgifterna varierar) till några enstaka tusen. När landet koloniserades under 1700-talet
tog de med sig diverse sjukdomar som aboriginerna inte var immuta emot och dog. De som inte dog av sjukdomar blev istället skjutna eller tvingades till att bli slavar. De aboriginer som
levde i Tasmanien utplånades helt. Under Europa på den tiden rådde klassicismen och idén om – och idealiseringen av – den hierarkiska världsordningen. Idéströmningarna om
primitivism som skapades därur och under förromantiken kan sägas ha samma grund som vad som senare kom att bli socialdarwinismen: en idé om att varje kulturell yttring kommer
bli likadan som de som finns i västvärlden bara en viss tid går. Detta har naturligtvis visat sig vara helt felaktigt och världsordningen går i vågor snarare än strävar efter att bli som väst.
Vissa saker som väst idag ser som ”modernt” fanns i Afrika för över 3 000 år sedan, till exempel.

Till följd av Europas förstöring och kolonisering av landet och dess ursprungsbefolkning har det lett till ett månghundraårigt förtryck av aboriginerna och de har inte räknats med som
”riktig befolkning” i Australien. Det var först 1963 de fick rösträtt och räknades med i invånarantalet. Idag är antalet aboriginer omkring 606 200 personer och deras förtryck märks
fortfarande av, det visar sig till exempel genom att 30 procent av aboriginer inte får jobb, jämfört med resten av den australiensiska befolkningen där siffran ligger på 9 procent. De
aboriginer som har arbete får lägre lön än andra arbetare som utför samma slags arbete. Det finns även politiska partier i Australien – One Nation – som anser att aboriginer inte ska ha
samma rättigheter som övriga befolkningen, inte ha rätt till skyddssystem och att de inte ska kunna inneha olika befattningar och positioner i samhället.

Intressant om Australien / varför besöka Australien

australien är vackertSaker som turister brukar uppskatta att göra i Australien är till exempel att åka ut till barriärreven och kolla på dem eller simma bland dem. Om man är matintresserad kan man åka till någon bra restaurang och prova på den inhemska maten. Om man vill se fina platser är det rekommenderat att åka och kolla på The Great Ocean Road med slutdestinationen på Twelve postles. En mysig stad där det finns vacker miljö, stränder och en nationalpark är Noosa (Sunshine Coast). Om man gillar att simma kan man åka ut med en seglingskatamaran på Passions of Paradise som utgår från Cairns, och får då åka till perfekta dykningsplatser. Om man vill kolla på kameler ska man åka längst in i Outbacken och där finns även kängurur.

Australien är ett mycket stort land som har mycket att erbjuda, ett väldigt populärt stopp på jorden runt resor. Läs mer om Australien på deras officiella webbplats.

Du kanske även gillar...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *