Botswana – Resa jorden runt

botswana-flagga

Botswanas flagga

Botswana är ett land beläget i södra Afrika och grannländerna till landet är Zimbabwe, Sydafrika, Namibia och Zambia. I landet finns det en mängd olika naturreservat och det finns ett rikt djur- och växtliv. Landet är bland annat känt för sin musik och dans och sin folkmusikfestival som hålls varje år.

Geografi

Landet är beläget på en högplatå i södra delarna av Afrika och mäter cirka 1 100 meter över havet. Den lägsta punkten i landet tros vara floderna Shashe och Lampopo och där dessa två möts, i ett djup av 513 meter över havet. Den högsta punkten i landet är berget Tsodilo Hills som är 1 489 meter över havet.

En stor del av landet består av öken och floderna som finns är belägna i de norra delarna av landet. I vissa delar av landet finns det även träsk. Klimatet är subtropiskt och halvtorrt och temperaturen kan ibland gå över 40 grader och i vissa fall även på nätterna sjunka till minusgrader. Det regnar under vissa perioder och är torrare under andra. Under augusti månad är det vanligt förekommande med vindar vilket, i och med att det är torrmånad, leder till att det blåser omkring vissa mängder sand.

I Botswana finns det en stor mängd savanndjur och det tros vara det land i hela Afrika där mängden är i den storleken den är. På grund av detta har stora delar av landet gjorts om till naturreservat.

botswana-safari

Safari i Botswana

Enligt västerlänningar är det ett ”stort miljöproblem” med den låga vattentillgången som finns i landet, varpå de har borrat brunnar i hela Kalahariöknen bland annat vilket har lett till att grundvattnet tagit slut och tillgången till vatten är lägre än det från början var. Saken är dessutom den att flera av folken som lever i områdena, bland annat Bushfolket, har skapat olika metoder och tekniker för att få fram vatten ur sanden i öknen vilket i praktiken innebär att det inte alls är brist på vatten utan enbart att den finns i små mängder.

Efter att brunnarna byggdes har dock allt vatten från öknen försvunnit och det har blivit allt svårare för nomadfolk att överleva, och de har som en följd av detta under perioder tvingats bege sig till närliggande länder där de lever som en förtryckt minoritet och en stor mängd av dem börjar missbruka alkohol eller droger. De har på grund av sin minoritetsstatus svårt att få jobb och är därmed bara förpassade till att leva fattiga i baracker som satts upp av västerlänningar.

Bästa tid att resa till Botswana

Temperaturen i landet varierar en hel del under årets gång och går mellan att vara 22 grader och 33 grader som mest och fem grader som minst. Maxtemperaturen är som högst mellan oktober och mars där den ligger mellan 31 och 33 grader och under denna perioden är den lägsta temperaturen mellan 17 och 20 grader. Under april, maj, augusti och september är det medeltemperatur i landet och då ligger maxtemperaturen mellan 25 och 29 grader och minimumtemperaturen mellan sju och fjorton grader. Under juni och juli är temperaturen som lägst och maxtemperaturen ligger mellan 22 och 23 grader och minimumtemperaturen ligger på fem grader.

botswana-ursprung

Bushfolket i Botswana

Antalet soltimmar går mellan att vara åtta och tio till sitt antal per dygn. Under december, februari, mars och april är antalet åtta, under oktober, november, januari, maj och juni är antalet soltimmar nio och mellan juli och september är antalet som högst och uppgår till tio stycken soltimmar per dygn.

Antal regndagar varierar mycket från månad till månad och går mellan att vara noll som minst och tio som mest. Som minst regnar det mellan maj och september där antalet regndagar ligger mellan noll och två stycken. Mellan oktober och april ligger antalet mellan sex och tio stycken där det regnar som mest under januari med tio regndagar per månad.

Botswanas Historia

Folk var bosatta på ytan som idag kallas Botswana redan under paleolitikumtiden. De folk som bodde där då var bland annat bushfolket och khoefolket. Bushfolket använde(r) sig både av samlande, jakt och djuruppfödning och Khoefolket levde främst av boskap och jakt. Det är vanligt förekommande att Bushfolket används som en arketyp för ”ursprungsmänniskan”, detta är dock en missuppfattning grundad på den sociala darwinismen: Bushfolket har inte levt likadant sedan sin uppkomst, lägesomständigheterna har inte varit desamma över tid och alla folk har inte levt på samma sätt. Deras sätt att leva idag är högst modern, i och med att de lever i modern – och inte förgången – tid. På grund av förtryck de utsatts för av länderna de ursprungligen bodde i blev de tvingade att bosätta sig i öknen. Folk har en tendens att romantisera detta och länge trodde folk i västlandet att de bosatt sig där frivilligt. Så är inte alls fallet då de varit tvungna att fly. Bushfolkets sätt att leva förutsätter en stor förmåga att vara flexibel med tanke på omständigheterna som råder och hela tiden förändras. De tillverkar bostäder de bor i tillfälligt och efter ett tag byter de plats de bor på. Trots att de inte har någon privat egendom så vet de olika grupperna om var varandras territorium går och går inte över dessa utan att först fråga om det är okej. De har skapat ett system där det anses självklart att dela med sig till andra om man har för mycket av någonting, detta gäller både inom stammen och mellan andra stammar. Om någon inte delar med sig anses personen vara avvikande och elak och folk slutar därför bjuda personen på saker innan den förändrat sig.

Det finns en viss uppdelning mellan könen, däremot går det även att gå över dessa uppdelningar utan att någon reagerar. De ägnar sig bland annat åt att samla mat, bygga verktyg, skapa hus, ta hand om sina djur, laga mat, tillverka gift till sina verktyg så att djuren dödas mer effektivt, vara ute på jakt, dansa, sjunga, umgås, vila och samla vatten.

Idag är bushfolket ett av minoritetsfolken i landet och det finns även andra folk som tillhör minoritets- och ursprungsbefolkningen. Bland dessa kan bland annat Bantufolket och Tswanafolket nämnas. Dessa folk vill fortsätta leva på sätten de gjort, men förtrycks och förhindras att göra detta av både västvärlden och närliggande länder. Många av dessa folk har tvingats till att bosätta sig i baracker eller hus i dålig kvalitet som väst satt upp för att ”rädda” dem. Detta har på grund av århundranden av förtryck lett till att mycket av den kunskap som fanns inom folket förut har glömts bort och dött ut då den inte använts och inte kunnat spridas vidare mellan generationerna. Många är missbrukare och de flesta lever under hårda omständigheter.

Under 1 200-talet började de olika större samhällena i landet ta form, såsom bakgalagadi, batswana och basotho. Det fanns monarker i Zimbabwe vars territorium sträckte sig över till Botswana. Under 1 800-talet kom kolonisatörer till landet och stal många av de redskap, kläder, skor, smycken och skatter som befolkningen hade. Under andra världskriget tvingades befolkningen att slåss för britterna och därefter ökade deras krav på självständighet. Koloniseringen upphörde dock inte utan gav sig ytterligare uttryck under tid i form av apartheid.

Sedan landet blev självständigt har det också varit stabilt. Trots detta finns fortfarande ett starkt inflytande från väst och koloniseringen är någonting som fortfarande genomsyrar stora delar av områdena.

Intressant om Botswana / varför besöka Botswana

Landet har fokuserat mycket på sina naturområden och har flera naturarv och naturreservat. I och med att det finns en stor mängd olika djur och växter i landet torde detta vara en fin upplevelse. Här går det att se bland annat lejon, leoparder och geparder på savannen och i vattendragen lever stora flockar med både flodhästar och krokodiler.

Det finns även många kulturarv runtom i landet i form av museum och gamla monument. Landets historia är fylld av förtryck utifrån och kamp inifrån.

Om man vill vara i en storstad kan man resa till Gaborone där det finns bland annat köpcentrum och överflödiga casinon. Här finns även gott om musik och dans och ett levande nattliv!

I Botswana reser du om du är intresserad av Afrikas djur och historia, läs gärna mer om Botswana på deras officiella webbplats för turism.

Du kanske även gillar...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *